Hlasování v parlamentu

Na této stránce je zobrazen přehled průběhů hlasování v průběhu jednotlivých volebních období.

Často kladene otázky

Odkud byly získány data?
Data jsou získána přímo ze stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Videa mi nejdou přehrát, co s tím?
Zřejmě nemáte správné kodeky. Proto doporučuji kodeky si sehnat, nebo použít přehrávač, který má potřebné kodeky v sobě integrované - a tedy máte jistotu, že Vám půjde přehrát většina dostupných videí. Nejvhodnější je přehrávač VLC, který existuje jak pro GNU/Linux, Mac OS X, Windows a další.
Co znamená hlasovat správně?

Pro káždé hlasování se zjistilo, jak hlasovalo nejvíc koaličních poslanců. Tento typ hlasování byl považován za "správný". Poslanci, kteří hlasovali stejně, získali 1 bod. Poslanci, kteří hlasovali jinak, nedostali nic. Nejvíc poslanců z koalice hlasovalo pro Ano. Poslanci, kteří hlasovali také Ano získali bod. Poslanci, kteří hlasovali Ne, zdrželi se, byli omluveni nebo byli nepřítomni žádný bod nezískali..

Co znamená shoda?
Shoda znamená, podíl správných hlasů k počtu hlasování, kterých se poslanec zůčastnil. Pokud poslanec hlasoval 10x, z toho 4x správně, tak bude mít shodu 40%.
Co je zobrazeno na videu?
Jednotlivé snímky zachycují aktuální míru shody. Jedna sekunda videa odpovídá 12 hlasováním. Popis obrázku: Popis 1 snímku videa. Na začátku mají všichni poslanci shodu 100%. Proběhlo 12 hlasování. Poslanec A hlasoval správně 3x, B 8x. Proto po 1. sekundě bude mít A tečku na 25%, a B na 66%. Během dalších 12 hlasování hlasoval A 9x správně (3 + 9 = 12), B opět 8x. Proto v 2. sekundě videa bude mít A tečku na 50% a B na 66%. Na konci videa je zobrazen základní přehled.
Jak to, že je zobrazeno víc poslanců, neexistující strany, ...?
Data nejsou nějak pročištěna. Pokud se v získaných datech nacházejí nesrovnalosti, pak jsou přítomny i v tomto přehledu.
Jak to, že strana XYZ má špatnou barvu?
Barvy stranám jsou přiřazovány náhodně. Vyjímkou jsou větší strany, kde jsem nějakou barvu určil. Možné důvody, proč jsou barvy špatně: na stránkách nemá žádnou oficiální barvu uvedenu, nebo jsem ji nenašel (informaci o barvě se mi povedlo najít pouze na stránkách Strany zelených); v průběhu komprese došlo ke změně odstínu.
Co znamená shoda s jiným poslancem?
Toto číslo udává, v kolika procentech případů hlasoval dotyčný poslanec stejně. Pokud 1. poslanec hlasoval ANAN, 2. AANN, tak mají shodu 50%.
Proč je všechno pouze v můžském rodě? Vždyť v parlamentu jsou i poslankyně.
Omlouvám se, ale nevím, jak to napsat korektně a aby se to dalo přečíst/vlezlo do tabulky. Poslanec(kyně) byl(a) nepřítomen(na) v 10% případů.
Proč tyto stránky vznikly?
Neustále se řeší "uplacení" poslanci, kteří nehlasují správně (v koalici s koalicí, v opozici proti opozici), nikde jsem ale neviděl žádná data, která by toto tvrzení potvrzovala. Předpoklad byl: Koaliční poslanci mají vysokou shodu. Opoziční poslanci budou mít naopak shodu nízkou. Mohla by být mezi těmito skupinami mezera. Poslanci, kteří jsou považováni za "uplacené" by se měli projevit tím, že budou podle shody mezi koaličními poslanci. Proto jsem si vytvořil tento přehled.

Známé nedostatky

  • Všechna hlasování mají stejnou váhu, proto hlasování o "delší přestávce na oběd" má stejnou váhu jako významná hlasování (rozpočet, zákoník práce, zákon o dani z příjmu, ...). Tyto váhy je obtížné přířadit automaticky, protože je závislé na konkrétní situaci - proto by jednotlivá hlasování musela být manuálně oanotována.
  • Počítání shody není úplně optimální, ale věřím, že pro hrubou představu je dostačující.

Kontakt

Pokud narazíte na nějakou chybu, možnost, jak přehled vylepšit, můžete mně kontaktovat e-mailem: parlament@m-core.net.